Post-Merger Integration [PMI]

тобто інтеграція при злитті фірм

Маємо великий досвід в інтеграції операційних частин (Виробництво та Ланцюг постачання) при об’єднанні/злитті підприємств. В рамках проекту допомагаємо розробити та впровадити нову організаційну структуру об’єднаних фірм, а та- кож виконуємо аналіз та реорганізацію процесів в сфері Ланцюга постача- ння, Логістики, Закупівлі, Виробництва, а також Якості та Планів розвитку, прагнемо при цьому знайти спільну та налагоджену систему рапортів та показників ефе- ктивності (KPI). Розробляємо оптимальні рішення, основані на досвіді фірм, які об’єднуються, та найкращих практиках, які використовуються на виробництві Світового класу.

Роль консультанта у проекті по об’єднанню має двоякий характер:

  • „твердий и професійний” – консалтинг при розробці спільних рішень, осно- ваний на знаннях та досвіді, а також
  • „м’який та посередницький” – спостерігання культури об’єднуваних фірм, передбачення та нейтралізація можливих конфліктів.
Беручись за подібного роду завдання, прагнемо підкреслити, що приблизно за 3 місяці можна виконати 80% завдань з об’єднання, а решта 20% це питання наступних 6-12 місяців.

Операційну інтеграцію в такому обсязі було виконано нами при злитті, в тому числі, таких фірм, як: HOOP та Kofola, Vistula та Wólczanka, Agros-Fortuna та Sonda.