HQLCP – High Quality Low Cost Purchasing

Аналіз та зниження основних витрат виробництва

Управління головними статтями витрат та закупівля основної сировини зазвичай добре знайомі керівникам вищого рівня, і тому детально аналізуються, плану- ються та перевіряються. Однак, часто трапляється, що на аналіз менш важли- вих витрат виділяється мало часу або уваги. Детальний аналіз та впровадже- ння простих процесів та процедур може покращити ці сфери та стати джерелом значної економії.

Наша пропозиція – це аналіз та оптимізація таких сфер діяльності, як:

  • закупівля матеріалів, сировини, пакувальних засобів, функціонування за- купівельного відділу, добір постачальників,
  • логістика та спедиція (зовнішній транспорт),
  • ефективність використання засобів логістики (зберігання, виделкові наван- тажувачі, транспортні засоби),
  • інші послуги, які надаються зовнішніми суб’єктами (зберігання, техобслуго- вування, обслуговування котелень, охорона майна, підтримування чисто- ти).
Проекти HQLCP включають аналіз та порівняння цін, умов та процедур закупі- влі. На основі цього аналізу оцінюється потенціал економії та опрацювання дій, потрібних до її реалізації. На етапі впровадження помагаємо клієнтам реалізу- вати потенційні можливості економії.