ArtPLANN

Прогноз продажу та планування виробництва

Підприємство можна загалом поділити на ринкову вертикаль (маркетинг та продаж) та виробничу вертикаль (виробництво, внутрішня та зовнішня логіс- тика, зберігання, закупівля та гарантійне обслуговування). На межі цих верти- калей зазвичай з’являються натуральні проблеми і тертя, виключити які рідко вдається повністю, але можна в значній мірі обмежити, використовуючи:

  • якісне проектування та впровадження процесів та планування виробни- цтва,
  • створення та дотримування принципів правильної комунікації між ринковою та виробничою вертикалями,
  • налагодження взаємного розуміння, особливо усвідомлення та акцептації операційних обмежень ринковою вертикаллю,
  • створення структури зібрань (група планування),
  • створення простих інформаційних засобів, які забезпечують ефективну        і налагоджену комунікацію, і замінюють - нерідко хаотичний - обмін мейла- ми та сторінками Excel.
Результатом впровадження проекту ArtPLANN є збільшення ефективної вироб- ничої потужності, яке досягається завдяки меншій кількості переоснащування виробничих ліній та більш ефективному інформуванню про них, а також зменше- ння витрат при продажу з приводу операційних причин – вичерпання запасу продукції (т. зв. out-of-stock) та витрат продажу (т. зв. back-orders) – с одноча- сним зниженням нагромадження запасів.