Lots of other things

Та багато інших цікавих речей

Беремося за найрізноманітніші нетипові завдання та розв’язання нестандартних проблем, які вимагають нетипового та творчого підходу. Кожну проблему роз- глядаємо індивідуально, детально аналізуючи ситуацію, враховуючи очікува- ння Клієнта та використовуючи отриманий досвід.
Ця сфера нашої діяльності включає:

Нетипові операційні проблеми, як, наприклад:

 • аналіз прихованих резервів економії,
 • аналіз інвестиційного ринку,
 • оцінка загроз, які виникають з неетичних дій контрагентів та співпрацівни- ків,
 • збільшення показника Загальної ефективності обладнання (OEE).
Курси та практичні заняття по темам:
 • навчання аналізу числових даних,
 • інтерперсональні якості,
 • спеціалізовані заняття з розв’язання проблем,
 • Статистичний контроль процесів (Statistical Process Control, SPC),
 • Впровадження показника загальної ефективності обладнання (OEE),
 • допомога та підтримка для досягнення високої ефективності,
 • Курси та практичні заняття для працівників контролю виробництва та кон- тролю техобслуговування у сфері реалізації завдань керівництва у вироб- ничій частині
 • Ключові виробничі показники (Key Performance Indicators, KPI).
Post-Merger Integration, т. е. інтеграція при об’єднанні фірм [PMI]

Маємо великий досвід в інтеграції операційних частин (Виробництво та Ланцюг постачання) при об’єднанні/злитті підприємств. Операційну інтеграцію в цих сферах було виконано нами при злитті, в тому числі, таких фірм, як: HOOP та Kofola, Vistula та Wólczanka, Agros-Fortuna та Sonda.

Interim Management, тобто тимчасова праця на керівних посадах [IM]

Комплексний аналіз даних фірми, або. все, що Ти хотів би знати про свою фірму, але не наважуєшся запитати [WCCW]

та також
Розв’язання всіх проблем, з якими звернеться до нас Клієнт, та в яких, за нашою оцінкою, ми можемо допомогти