Production

Виробництво

Впроваджуємо системи Виробництва світового класу (World Class Manufacturing, WCM), відомі також під назвою Найкращих виробничих практик.

Проекти з впровадження, які ми реалізуємо, базуються на eлементах програми TPM та LEAN.