Supply Chain

Ланцюг постачання

Процеси Ланцюга постачання, в тому числі, Прогнозування попиту (Demand Forecasting), Операційне планування (Sales & Operations Planning), Стратегічне керування запасами (Strategic Inventory Management), Логістика, Зберігання, Закупівля та Загальна редукція операційних витрат фірми.

В цю сферу входять також оцінка функціонування процесів Ланцюга постача- ння та рекомендації з оптимальних розв’язань в питаннях

  • впровадження та поліпшення процесу прогнозування попиту на підприєм- стві,
  • функціонування закупівельних процесів на підприємстві з точки зору ефе- ктивності дій,
  • організації процесу керування потоком інформації у фірмі на основі методо- логії SOP (Sales & Operations Planning),
  • організації та поліпшення функціонування процесів планування виробниц- тва,
  • оцінки та впровадження практик стратегічного керування запасами,
  • функціонування процесів внутрішнього та зовнішнього транспорту,
  • управління відходами та оплатами з утилізації упаковки,
  • організації праці складу,
  • послуг, надаваних зовнішніми суб’єктами,
  • послуг з підтримки чистоти та охорони майна.
Ми є членом організації, яка об’єднує експертів сфери Ланцюга постачання:
APICS The Association for Operations Management
International Institute of Forecasters (IIF)