Smart Practical Logic

Комплексні консультації для виробничих та торгівельних підприємств

SPL було створено в 2000 р. Його засновники отримали свій досвід у міжнаро- дній консалтинговій фірмі McKinsey & Company та на інших важливих посадах менеджерів на великих підприємствах. Партнери та співробітники, які працю- ють сьогодні в SPL, - це досвідчені консультанти, які мають також досвід праці на керівних посадах (також в рамках проектів interim management). Завдяки такому з’єднанню досвіду та знань, ми, опрацьовуючи наші рекомендації, зав- жди думаємо про те, як їх реально втілити у життя. В разі необхідності реалізу- ємо безпосередній контроль над впровадженням проекту та навіть тимчасово приймаємо керівництво на ключових посадах. Наш досвід, добре опрацьовані матеріали та ноу-хау дозволяють нам працювати невеликою командою, так щоб водночас заховати максимальну активність співробітників Клієнта та пере- казати найбільшу кількість необхідних знань.

Те, що, на нашу думку, відрізняє нас від конкурентів, це те, що наша робота дає вимірні результати, як і у фінансовій діяльності фірми – редукція оборотно- го капіталу, покращення використання ресурсів (площа складів, робочий ре- сурс), а в випадку виробничих підприємств також збільшення продуктивності обладнання та зниження рівня витрат та марнотратства.

Наша місія:   WE IMPROVE THE WORLD BY IMPROVING YOUR BUSINESS

Наша мета:

  • Бути найкращою консалтинговою фірмою, яка спеціалізується у операцій- ній сфері організації підприємства, у Європі.
  • o Приносити нашим Клієнтам постійні зиски, які перевищують очікування,     а також переказувати Їх співробітникам наші знання, досвід та цінності.
  • o Змінювати спосіб бачення та оцінки проблем співробітниками Клієнта.
  • o Забезпечувати нашим співробітникам цікаву та розвиваючу працю, висо- ку нагороду, достойний рівень добробуту та добрі інтерперсональні стосунки.
Ми є членом організації, яка об’єднує експертів сфери Ланцюга постачання:
APICS The Association for Operations Management
International Institute of Forecasters (IIF)