Supply Chain

Ланцюг постачання. Процеси ланцюга постачання, в тому чис- лі, Прогнозування попиту (Demand Forecasting), Операцій- не планування (Sales & Opera- tions Planning), Стратегічне керування запасами (Strategic Inventory Management), Логіс- тика, Зберігання, Закупівля та Загальна редукція операційних витрат фірми.

Production

Виробництво. Впроваджуємо системи Виробництва світового класу (World Class Manufactu- ring), відомі також під назвою Найкращих виробничих практик. Проекти з впровадження, які ми реалізуємо, базуються на елементах програм TPM та LEAN.

Lots of other things

Багато інших цікавих речей. Беремося за найрізноманітніші нетипові завдання та розв’яза-  ння нестандартних проблем, які вимагають нетипового та твор- чого підходу. Кожну проблему розглядаємо індивідуально, детально аналізуючи ситуацію, враховуючи очікування Клієнта та використовуючи отриманий досвід.

Спільно з нашими партнёрами реалізуємо проекти з впровадження практик Виробництва світового класу
(World Class Manufacturing) згідно з методологією, яка виправдала себе у всьому світі.