Školenia

Tematické a špecializované tréningy

Naším klientom ponúkame školenia pre manažérov a pre operátorov v nasledov- ných oblastiach:

  • Úvod do Lean a Riadenia obmedzení (Constraints Management)
  • 5S, teda dobrá organizácia pracoviska
  • Štandardizácia každodenných činností
  • TPM – Total Productive Maintenance, teda moderné riadenie Údržby strojov     a zariadení
  • SMED, teda Skracovanie času prenastavenia strojov

Uvedené školenia prebiehajú s využitím simulácií a praktických cvičení.

Niektoré školenia môžu sa konať ako otvorené školenia. V prípade záujmu kontak- tujte nás na adrese szkolenia@spl.com.pl