World Class Manufacturing

tzn. Podnik svetovej úrovne

Projekt WCM je to štrukturalizovaný spôsob zvýšenia efektivity výroby zavedením tzv. najlepších pracovných postupov, ktoré zahrňujú:

  • Riadenie výkonnosti,
  • Optimálnu údržbu strojov a zariadení,
  • 5S, alebo dobra organizácia pracovného miesta,
  • Efektívne tímy,
  • Neustále zlepšovanie (systematický prístup k zdokonaľovaniu a riešeniu problémov),
  • Redukciu času prestavieb a pod.
Takýto prístup k problematike výroby, vypracovaný pred viacerými rokmi v USA
a Japonsku, je súčasne uplatňovaný najmä v automobilovom priemysle (napr. Výrobný systém Toyoty). Naša metodológia, ktorá sa zakladá na viacročných skúsenostiach, umožňuje účinne implementovať túto filozofiu v poľskom a európ- skom kultúrnom kontexte. Naše materiály sú k dispozícií o.i. v poľskom, ruskom
a anglickom jazyku.