Production

Výroba

Implementujeme systémy podnikov svetovej triedy (World Class Manufacturing, WCM), nazývame aj Najlepšími výrobnými postupmi.

Realizované nami projekty sa zakladajú na elementoch systémov TPM a LEAN, nacielených na zlepšovanie fungovania spoločnosti.