World Class Manufacturing

czyli Produkcja Klasy Światowej

Projekt WCM jest ustrukturyzowanym sposobem na zwiększenie efektywności produkcji poprzez wdrożenie tzw. najlepszych praktyk działania obejmujących:

  • Zarządzanie wydajnością,
  • Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu,
  • 5S, czyli dobra organizacja miejsca pracy,
  • Efektywne Zespoły,
  • Ciągłe Doskonalenie (systematyczne podejście do poprawy i rozwiązywania problemów),
  • Redukcję Czasu Przezbrajania Maszyn itp.
Taka filozofia podejścia do problemów produkcji, wypracowana wiele lat temu
w USA i Japonii, jest obecnie najbardziej znana w przemyśle motoryzacyjnym (np. System Produkcyjny Toyoty). Nasza metodologia, bazująca na wieloletnich doś- wiadczeniach, pozwala na skuteczne wdrożenie tej filozofii w polskim i europejskim kontekście kulturowym. Dysponujemy materiałami m.in. w języku polskim, rosyjskim i angielskim.