Post-Merger Integration [PMI]

czyli integracja po połączeniu firm

Mamy duże doświadczenie w integracji części operacyjnej (Produkcja i Łańcuch Dostaw) podczas połączeń/fuzji przedsiębiorstw. W ramach projektu pomagamy opracować i wdrożyć nową strukturę organizacyjną połączonych firm, a także dokonujemy przeglądu i reorganizacji procesów w obszarze Łańcucha Dostaw, Logistyki, Zakupów, Produkcji oraz Jakości i Rozwoju, starając się znaleźć wspólny i spójny system raportów i wskaźników efektywności (KPI). Wypracowujemy optymalne rozwiązania bazujące na doświadczeniach łączących się firm oraz najlepszych praktykach stosowanych przez przedsiębiorstwa Klasy Światowej.

Rola konsultanta podczas projektu połączeniowego jest dwojaka:

  • „Twarda i Fachowa” – doradztwo przy wypracowaniu wspólnych rozwiązań
    w oparciu o wiedzę i doświadczenie, oraz
  • „Miękka i Mediacyjna” – obserwacja kultury łączących się firm, przewidywanie
    i neutralizacja punktów zapalnych.
Podejmując się tego zadania zaznaczamy, iż w czasie około 3 miesięcy można wykonać 80 procent działań połączeniowych a pozostałe 20% to kwestia kolejnych 6-12 miesięcy.

Integrację operacyjną w takim zakresie wykonywaliśmy między innymi podczas fuzji firm: HOOP i Kofola, Vistula i Wólczanka, Agros-Fortuna i Sonda.