ArtPLANN

Prognozowanie sprzedaży i planowanie produkcji

Każde przedsiębiorstwo można ogólnie podzielić na pion rynkowy (marketing
i sprzedaż) oraz pion operacyjny (produkcja, logistyka wewnętrzna i zewnętrzna, magazynowanie, zakupy oraz serwis posprzedażny). Na granicy tych pionów zwykle występują naturalne problemy i tarcia, których nie da się całkowicie wyeliminować, można je natomiast w znacznym stopniu ograniczyć poprzez:

 • dobre zaprojektowanie i wdrożenie procesów prognozowania i planowania produkcji,
 • stworzenie i egzekwowanie zasad właściwej komunikacji między stroną rynkową a operacyjną,
 • wypracowanie wzajemnego zrozumienia, a w szczególności zrozumienia
  i akceptacji ograniczeń operacyjnych przez pion rynkowy,
 • zbudowanie struktury spotkań (grupa planistyczna),
 • implementację prostych narzędzi informatycznych, zapewniających efektywną
  i spójną komunikację, zastępujących – nierzadko chaotyczną – wymianę maili
  i arkuszy Excel.
Rezultatem wdrożenia projektu ArtPLANN jest zwiększenie efektywnych mocy pro- dukcyjnych, osiągane dzięki mniejszej liczbie zmian i skuteczniejszym mechaniz- mom powiadamiania o nich, a także redukcja strat sprzedaży z powodów operacyjnych – braków magazynowych (tzw. out-of-stock’ów) i utrat sprzedaży (tzw. back-orders), przy równoległym obniżeniu stanów magazynowych.